Monday Sep 11, 2023

Jan Dørum - om Maritastiftelsen, vendepunkter og rusforebyggende arbeid.

Jan Dørum fra Maritastiftelsen gjester Det Hjelpers podkaststudio i Mjøndalen for å snakke med Marte og Aleksander om vendepunkter i livet, forebyggende arbeid og viktigheten av håp. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320